Besöksadress: Karlavägen 108

Telefon: 08-522 780 00

Våra avdelningar

Ekonomiavdelningen

På ekonomiavdelningen arbetar lönehandläggare, redovisningsekonomer och controllers. Vi ansvarar för hela kedjan hos våra kunder när det gäller lönehantering, bokföring och bokslut. Hanteringen skiljer sig åt beroende på att våra kunder både är aktiebolag, ideella föreningar och stiftelser. Vi medverkar också i olika projekt som bedrivs hos våra kunder. På ekonomiavdelningen arbetar idag 8 personer.

 

IT och Kontorsservice

IT och Kontorsservice ansvar för IT-drift, IT-helpdesk, delar av systemförvaltningen och kontorsservice till de olika organisationerna inom Svensk Försäkring i samverkan.
IT-drift och IT-helpdesk hanterar den interna IT-miljön och sköter all teknisk support till våra användare. Systemförvaltningen hantera de gemensamma IT-systemen som tex alla webbar till de olika organisationer vi jobbar åt.

Kontorsservice ansvarar för reception, telefonväxel och konferensservice och sköter den löpande driften och underhållet av våra lokaler.

 

HR-avdelningen

HR-avdelningen stöttar våra kunders chefer i HR-relaterade frågor inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering och rehabilitering. Vi driver även HR-relaterade projekt och ansvarar för ett antal övergripande processer såsom lönerevisioner och medarbetarundersökningar. På HR-avdelningen arbetar idag 2 personer.

 

Inom SFA arbetar även medarbetare inom kommunikation och projektledning.