Besöksadress: Karlavägen 108

Telefon: 08-522 780 00

Förmåner

Våra medarbetare omfattas av försäkringsbranschens kollektivavtal och tjänstepensionsavtal. Våra medarbetare erbjuds även ett antal olika förmåner så som sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och subventionerad massage. För att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid har vi flexibla arbetstider, möjlighet till att arbeta hemma samt löneutfyllnad för den som är föräldraledig. Vi erbjuder även möjligheten att teckna förmånliga gruppförsäkringar.